Областният управител на Шумен удовлетворен от работата си през годината
Областният управител на Шумен удовлетворен от работата си през годината / netinfo

„Надявам се, че през изминалия период нашият екип е постигнал поставените цели и по отношение на приоритетите, и по отношение на принципите", каза областният управител на Шумен Донка Иванова по време на днешната си среща с кметовете на общини в областта, която традиционно се провежда в навечерието на Коледно-новогодишните празници. Поводът за срещата беше изминалият едногодишен период от работата на екипа на Областна администрация-Шумен.

Тя припомни приоритетите, които си постави в деня, когато оглави Областна администрация-Шумен точно преди една година. Сред тях бяха справяне с проблема, свързан с чистата вода на Шумен, привличането на инвестиции за преодоляване на безработицата, взаимодействието с кметовете на общини и действията, целящи запазването на здравето и сигурността на хората.

По отношение на приоритетите тя се фокусира върху ВиК сектора, отбелязвайки, че качеството на услугите и поносимите цени са от особена важност за всички потребители. Донка Иванова обясни, че заедно с Община Шумен и ВиК-Шумен работят именно в посока на обновяване на водоснабдителните системи. Тя коментира, че заданието за изграждане на пречиствателна станция за питейни води вече е готово, като предстои обявяването на процедурата за изработването на работния проект.

Донка Иванова открои като следващ приоритет здравеопазването, припомняйки, че Областният съвет по здравеопазване тази година беше възстановен. По думите й това е довело до една по-добре работеща лекарска колегия. „Вече имаме и изработено предложение за Областна здравна карта, което е изпратено в здравното министерство", обяви тя.

Областният управител на Шумен припомни, че другият основен приоритет през тази година беше подобряване качеството на живот на населението на областта. В тази връзка област Шумен е една от първите области, в които вече има Стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 г. Тя беше приета и ще започне да действа в началото на следващата година.

По отношение на следващия приоритет, а именно защитата на населението в кризисни и бедствени ситуации, Донка Иванова подчерта, че освен бързите реакции в тези моменти, са извършвани и периодични проверки през целия период.

Във връзка с привличането за сътрудничество и съвместни инициативи на представителите на неправителствения сектор и гражданските организации бяха проведени срещи с НПО. Първата беше през месец юни и касаеше реализацията на хората с увреждания. Втората пък беше във връзка с пряката демокрация и предизвикателствата пред нея.

В края на срещата областният управител Донка Иванова отправи молбата си към кметовете на общини в областта да отговорят на няколко въпроса, които предстои да им бъдат изпратени по електронната поща. Целта е да се постигне по-голяма информираност и по-добро сътрудничество между отделните структури.