Второ базово училище-Шумен
Второ базово училище-Шумен / Деян Герговски
Два неучебни дни обявиха във Второ базово училище в Шумен. 

Още в петък ситуацията със заболяемостта в училището беше тревожна, но решихме да изчакаме понеделник, с надеждата, че през почивните дни тя ще затихне и отшуми, посочихa от там. 

Към 12,30 часа днес по информация на класните ръководители обстановката е следната: 153 болни от 584 ученици в училище, от които 4-ма в болница.

Положението е най-теж​​ко в следните паралелки:
1в: от 24 ученици -12 болни, 1 в болница;
2в: от 24 ученици -19 болни;
2г: от 24 ученици -12 болни, 1 в болница;
3б: от 24 ученици -16 болни;
3в: от 24 ученици -12 болни, 1 в болница;
5в: от 27 ученици -12 болни;
7а: от 23 ученици -14 болни.

РЗИ Шумен е уведомено. Инспектори посетиха училище. Запознаха се със ситуацията и очакваме да получим протокол с предписания.

Между двете учебни смени Педагогическият съвет проведе извънредно заседание по въпроса, на който се взе решение, ако до края на работния ден не получим предписание от РЗИ за прекратяване на учебния процес, директорът да обяви дните 25 и 26 февруари 2020 г. за неучебни, но присъствени дни.

Временното прекратяване на учебния процес носи редица неудобства и е сериозна мярка, но според нас е разумна и навременна мярка в полза на
нашите деца, посочват от школото.