Над 52 000 са семействата в Шуменско
Над 52 000 са семействата в Шуменско / ww.svetikliment.com

52 528 са семействата в област Шумен, сочат данните от последното преброяване на населението, съобщават от Териториалното статистическо бюро в Шумен. Над 62% от тях живеят в градовете от областта, а над 37 на сто в селата.

Най-голям (24 769) е броят на семействата, съставени от двама съпрузи, с които живеят техните никога невстъпвали в брак деца. Техният относителен дял от общия брой на семействата е 47.1%. Семействата от двама съпрузи без деца са 20 417 (38.9%), а семействата, съставени от един родител с никога невстъпвали в брак деца - 7 342 (14.0%).

В много от европейските страни е широко разпространена формата на съжителство между двама души на семейни начала, без юридически оформен брак. В България този вид съжителство придобива все по-широко разпространение. В област Шумен към 1 февруари 2011 г. в съжителство без брак са 8 014 (15.3%) от общия брой семейства в областта. Съжителството на семейни начала е най-популярно сред никога невстъпвалите в брак лица.

В областта, делът на семействата, образувани от един родител с никога невстъпвали в брак деца нараства от 11.4% през 2001 г. до 14.0% през 2011 година.

В област Шумен, както и в страната, преобладават двучленните семейства. Данните от последното преброяване сочат, че в Шуменско те са 25 975 или 49.4% от общия брой. Спрямо преброяването от 2001 г. в областта делът им нараства с 3.5 процентни пункта.

Броят на семействата с едно дете нараства между преброяванията и към 1.02.2011 г. в област Шумен те са 19 545. Делът на многодетните семейства (с три и повече деца) в област Шумен е 5.1% от семействата с деца.