Изготвят задание за проектиране на довеждащ водопровод от язовир Тича до Шумен
Изготвят задание за проектиране на довеждащ водопровод от язовир Тича до Шумен / netinfo

Специална комисия под председателството на зам.-кмета по строителство и екология на Шумен Иван Йонков ще изготви задание за проектиране на магистралния водопровод от язовир "Тича" до Помпена станция „1300" в Шумен. Това стана ясно на провелата се днес работна среща на комисията, част от която са представители на ВиК-Шумен, общинската администрация и Басейнова дирекция.

Предложението за техническото задание за проектиране направи управителят на ВиК-Шумен инж. Светлозар Дамянов. „Тази система водоснабдява общините Шумен, Велики Преслав и Смядово. Описали сме всеки участък. Проектът ще даде възможност на общините и водоснабдителното дружество да кандидатстват за финансиране по европрограми", обясни той.

Кметът на Велики Преслав Александър Горчев, от своя страна, изрази мнение, че община Велики Преслав трябва да бъде включена в интегрирания проект, като според него пречиствателната станция трябва да бъде изградена на разклонителна шахта-Търговище за Шумен и Велики Преслав. Инж. Дамянов обаче се възпротиви на подобен вариант, аргументирайки се с вече изградената инфраструктура за станциите във Велики Преслав и Търговище. „При тях има изградени площадки и ел.съоръжения, а Шумен още няма нищо. Това означава направеният вече разход да се отхвърли с лека ръка", каза той.

Инж. Йонков допълни, че заданието ще бъде предоставено на няколко институции за становища, а до края на годината в ПУДООС трябва да се представи тръжното задание по ЗОП за избор на проектант, в основата на което стои именно това задание за проектиране.

Изграждането на довеждащия водопровод е част от общия интегриран проект, който включва още четири елемента - Пречиствателна станция на питейни води, Помпени станции на ВиК, Санитарно-охранителна зона на язовир Тича и съоръжения за доставка на вода до Шумен, чиято обща стойност вероятно ще надмине 100 милиона лева.