/ iStock/Getty Images
„Автомагистрали - Черно море” АД, Шумен, ще добива строителни материали - варовици, от находище "Хитрино-3". Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което дружеството е определено за концесионер.

Находище "Хитрино-3" е разположено в землището на с. Сливак, област Шумен. Концесията за него се предоставя за срок от 35 години, като през този период дружеството ще инвестира около 795 хил. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период ще надхвърлят 1.8 млн. лв.

В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства, тези приходи постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Хитрино.

С 15 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Ахматово", разположено на територията на община Садово, област Пловдив. Това реши още Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки исканата от концесионера - „Холсим кариерни материали Пловдив" АД, промяна.

От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети. Концесионният договор за находище „Ахматово" е сключен през 2001 г. за срок от 20 години. От него се добиват строителни материали - пясъци.

Приемайки исканата от концесионера - „Кариери и вародобив" АД, промяна Министерският съвет реши с 15 години да бъде удължен концесионният договор за участък „Турско усое" на находище „Земен", разположено на територията на област Перник.

От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети. Концесионният договор за находище „Земен", участък „Турско усое" е сключен през 2007 г.

От него се добиват строителни материали - варовици. Възможността за удължаване на концесионния договор до 15 години е регламентирана в чл.36, ал.2 на Закона за подземните богатства.

С 15 години ще бъде удължен и концесионният договор за находище „Пет могили - изток", разположено на територията на област София, след като правителството прие исканата от концесионера - „Холсим кариерни материали" АД, промяна. От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети.

Концесионният договор за находище „Пет могили - изток" е сключен през 2002 г. От него се добиват строителни материали - пясъци и чакъли. Също с 15 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Чириковец", разположено на територията на община Габрово по искане от концесионера - „Димас" АД, Габрово.

От дружеството мотивират искането си с наличието на оставащи запаси в находището, които биха останали неиззети. Концесионният договор за находище „Чириковец" е в сила от декември 1997 г. за срок от 25 години. От него се добиват строителни материали - пясъчници и варовици.