Информационен ден в Търговище по една от оперативните програми
Информационен ден в Търговище по една от оперативните програми / netinfo

Утре 21 октомври от 10.00ч. в зала 74 на Община Търговище ще се състои среща, която е част от Информационните дни, свързани с Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.  Те се организират от Министерство на икономиката и енергетиката и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

Подобни информационни дни ще се състоят до 07.11.2008 г. в 14 града на страната. Те са насочени към разясняване на обявените четири процедури за подбор на проекти на Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

Представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по:

Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.02„Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”; Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”; Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия”; Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти”.

Лектори ще бъдат експерти от Управляващия орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност” – Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерството на икономиката и енергетиката, и експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която е Междинно звено на Оперативната програма.