Деяна Василева, Директор Човешки ресурси - KAI GROUP: Основна цел е да развиваме своята производителност
Деяна Василева, Директор Човешки ресурси - KAI GROUP: Основна цел е да развиваме своята производителност / netinfo

Интервю на Деяна Василева, Директор "Човешки ресурси" - KAI GROUP

Каква е мисията на "Хан Омуртаг" като един от основните и големи работодатели в региона?

Основната цел на „Хан Омуртаг" като работодател и като част от КАИ ГРУП, от самото създаване още през далечната 1976 г., е да развива своята производствена дейност чрез създаване на успешно партньорство и сътрудничество с доставчици, вносители и износители.

Неизменна част от тази мисия са хората, за което, все повече си даваме сметка, че са основният и движещ фактор на всички процеси. Те са нашият най-ценен ресурс.
Именно на високата компетентност, професионализъм, лична ангажираност, мотивация и упорит труд на служителите си, "Хан Омуртаг" АД дължи своя многогодишен успех както на българския, така и на международния пазар.

В този ред на мисли, ние си даваме ясна сметка, че зад всяка търговска марка, продукт или процес, стоят хората и именно те са ресурсът, който ние ще развиваме следващите месеци и години.

За нас е важно „Хан Омуртаг" да създаде традиции в областта на човешките ресурси, хората да идват доволни и с желание за работа, като това е наша приоритетна цел.

Каква е фирмената култура, която искате да развивате и с какво се отличавате от другите работодатели в региона?

Лоялност, професионална удовлетвореност, възможност за развитие и усъвършенстване, както и конкурентно възнаграждение - това са принципите на нашата фирмена политика за развитие на човешките ресурси.

Какви са основните ценности, които има "Хан Омуртаг" и които иска да развива в областта на човешките ресурси?

В осъществяването на своята дейност, „Хан Омуртаг" АД, като дружество, което иска да затвърди и повишава своя корпоративен имидж, в частност - човешките ресурси, последователно и целенасочено се придържа към принципи и норми като:

• Честност и почтеност, по отношение спазване на законовите и етичните норми при изпълнение на задълженията, спазване на трудовото и осигурително законодателство;
• Компетентност, професионализъм, кариерно развитие - обучение за служителите и повишаване на тяхната квалификация, справедливо оценяване на трудовото представяне, създаване на условия за професионално развитие и усъвършенстване;
• Всеотдайни, мотивирани и ангажирани служители, които приемат развитието на дружеството като своя лична мисия;

Какви са основните политики, които има и развива дружеството в областта на човешките ресурси?

„Хан Омуртаг" развива и ще продължи да развива и усъвършенства политики по отношение на:

- Обвързване мотивацията на персонала с тяхното трудово участие и принос към резултатите, които дружеството трябва да постигне;

- Атестиране на персонала, при което успяваме да оценим успехите на всеки един работник и служител, както и да се идентифицират инициативните хора, чиито идеи допринасят за превръщането на „Хан Омуртаг" във водеща компания;

- Осигуряваме възможност за повишаване на квалификацията и преквалификацията, чрез създадена стажантска програма, при която всеки работещ, така и на тези, които все още не работят при нас, но имат желание, да продължат да се развиват, след завършване на образованието си чрез осигурена работа при нас.

Имате ли планове за това колко и какъв тип специалисти ще ви бъдат необходими в краткосрочен и дългосрочен план?

- В „Хан Омуртаг" имаме ясна представа за това, колко служители предстои да бъдат назначени и тези планове са пряко свързани с бизнес целите на компанията. Търсим хора, които са отворени към промените и имат желание да се учат и развиват. И нещо много важно - да не се страхуват да правят грешки и да се учат чрез тях.

По какъв начин хората разбират за това, че търсите специалисти за определени позиции?

Това разбира се, са публикации в най - четените печатни издания и популярни медии, както и сайта на дружеството. Имаме контакти със средните училища и висши учебни заведения в това отношение. Практиката показва, че най-добрият канал за това, да намерим желаещите да работят при нас, са нашите служители, както и техните препоръки, което от своя страна насочва към нас качествени и високо мотивирани кандидати.