Детското отделение в Русенската болница
Детското отделение в Русенската болница

В навечерието на 100-годишнината на Зонта интернешънъл, най-влиятелната неправителствена организация в защита правата на жените, Зонта клуб Русе посвети празника си на благотворителната кауза “За децата на Русе”. Зонта интернешънъл работи активно в рамките на ООН от 1946 година  за овластяването и правата на жените по цял свят.

“Протегнеш ли ръка за да дариш, разместваш цялата вселена”, така Милка Трифонова, Президент на Зонта клуб Русе се обърна към всички гости, приятели, представители на русенския бизнес и сродни клубни организации преди началото на благотворителния търг. 

Всички дарения от вечерта бяха предоставени за закупуване на медицинска апаратура - 3 специални инфузионни помпи и апарат  AKVA VЕNI за детското отделение на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД в град Русе. 

Д-р Ева Цонкова, началник на педиатричното отделение, благодари на всички присъстващи за  това дарение. 

Усилията на Зонта интернешънъл, Зонта клуб Русе и персонално на президентката на клуба госпожа Милка Трифонова бяха отличени от областния управител Галин Григоров. Милка Трифонова стана носител на значката на областния управител на област Русе за съществен принос в обществено-икономическия живот на областта  и активна благотворителна дейност.

За неговата благотворителност у нас и най-вече за град Русе Игнат Канев, чието име носи и русенската МБАЛ беше удостоен с  почен плакет “Дарител на надежда” от Зонта клуб Русе. От името на семейство Каневи почетното отличие беше прието от Иво Илиев. “ Искам да  ви благодаря за вашето дарение към болницата и специално към детското отделение” написа г-н Канев,  “защото удовлетворението от направеното добро е безценно”. 

Дарената апаратура ще заработи в УМБАЛ “Канев” преди Великден.
 

Зонта