Заседание на Комитета за наблюдение по програмата Интеррег V–A Румъния – България се провежда в Русе
Заседание на Комитета за наблюдение по програмата Интеррег V–A Румъния – България се провежда в Русе / DarikNews, архив

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще съ-председателства четвърто заседание на Комитета за наблюдение по програмата Интеррег V–A Румъния – България 2014-2020 г., което ще се проведе днес в зала „Европа“ на Доходното здание.

В рамките на предстоящото заседание от членовете на комитета ще бъдат разгледани и обсъдени резултатите от първата покана за набиране на проектни предложения – инвестиционна част, която стартира на 26 март 2015 г. с краен срок за подаване на инвестиционните проектни предложения 30 септември 2015 г. Общият размер, предвиден за финансиране на инвестиционни проекти по приоритетни оси 1 – Транспорт, 2 – Околна среда и 3 – Превенция на иска, възлиза на 180 972 413 евро.

Програмата беше една от първите за трансгранично сътрудничество, като реалното изпълнение стартира през месец март 2015 г. Общият размер на средствата по нея е 258 504 125 евро, от които 215 745 513 евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 42 758 612 евро национално съфинансиране. Бенефициенти по програмата могат да бъдат юридически лица, регистрирани  в допустимия регион, като следва да са организации, които не генерират печалба (в т.ч. местни / регионални / национални власти или подчинени на тях структури, национални и регионални агенции; администрации на природни паркове; местни/регионални горски дирекции; културни институции; обществени центрове/читалища,  неправителствени или нестопански организации, образователни институции като например университети, училища, колежи и библиотеки; еврорегиони и др. или сдружения от две или повече от изброените).