Замърсяването с прах в пъти над допустимото
Замърсяването с прах в пъти над допустимото / DarikNews
Замърсяването с прах в пъти над допустимото
60500
Замърсяването с прах в пъти над допустимото
  • Замърсяването с прах в пъти над допустимото

В пъти над допустимото е превишавано замърсяването с фини прахови частици в Русе през изминалата година. Нормата от 50 микрометъра не трябва да се превишава повече от 35 дни годишно, а в Русе това се е случвало 94 пъти, съобщи в интервю по Дарик директорът на РИОСВ Лилия Атанасова. Тези превишавания са основно през зимните месеци и се дължи на използването на твърди горива в битовия сектор. Неблагоприятни се оказват и климатичните условия като мъгла, безветрие, температурни инверсии.

Много често разсейването на праха е вертикално заради топографските особености, обясни тя. По думите на Атанасова 70 на сто от замърсяването на въздуха с фини прахови частици идва от битовия сектор, 10 % от транспорт и едва 7 % от промишлеността. През 2012 иамерването на качеството на въздуха се е извършвало само с разположената в района на Руското консулство автоматична измервателна станция. Показателите, които се следят са азотни и серни оксиди, въглероден оксид, озон, бензен и фини прахови частици.

Чуйте цялото интервю в звуковия файл