WWF разселва застрашени есетрови риби в Дунав
WWF разселва застрашени есетрови риби в Дунав / снимка:WWF

За пръв път в България неправителствена организация прави разселване на застрашени видове риби. Днес в природен парк "Персина", WWF ще пусне няколко хиляди чиги в Дунав.

"Различното в това разселване е, че рибките са генетично чисти, с доказано дунавски произход, защото хибридизацията е голям проблем за оцеляването на застрашените видове. Дунавските чиги ще се връщат отново в Дунав, тъй като за рибите е наследствено заложено да се връщат на едни и същи места за размножаване. За да имат шанс да се ориентират и оцелеят в реката, чигите са отгледани в близки до естествените условия в земно-насипни басейни, където са се хранили с естествена храна", разказва Стоян Михов, ръководител "Природозащитна дейност" във WWF България.

Чигата е един от шестте дунавски есетрови вида и единственият, който не мигрира в Черно море. Тя е най-дребната есетра - достига над 1 м. дължина, а понякога някои риби стигат и до 3 м. За разлика от другите есетри, тя е "само" застрашен вид. Братовчедите й нямат този късмет - моруната, руската есетра и пъстругата са критично застрашени, а шипът и атлантическата есетра са изчезнали.

Проектът "Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите в България", финансиран от оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." , предвижда WWF да разсели 50 000 малки есетри. Те ще бъдат маркирани в левия преден плавник с магнитна марка, с дължина около милиметър и половина. Всяка марка има уникален номер, който може да бъде разчетен със специален четец. Марките ще позволят да бъдат проследени по-добре миграционните пътища на есетрите и местата им за размножаване.