Велоалеи и нови фонтани предвижда проектът за реконструкция на Александровска
Велоалеи и нови фонтани предвижда проектът за реконструкция на Александровска / Дарик Русе, Искра Георгиева, архив

Проектът за реконструкция на ул. „Александровска” от пл. „Свобода” до пл. „Ал. Батенберг” беше представен в Общината. Той стартира на 10.06.2013г. с подписването на Договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“, на обща стойност 5 408 117,47 лв.От тях БФП е в размер на 4 999 999,20 лв. и собствен финансов принос 408 118,27лв. Срокът на изпълнение на договора е 24 месеца. Ръководител на проекта е арх. Живка Бучуковска. Негови членове са: Светлана Великова – финансов експерт, Милена Трифонова – юрист; инж. Лилия Пъргова – експерт строително-монтажни работи; Ивелина Петкова – технически сътрудник.

КАКВО ПРЕДВИЖДА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
•    Оформяне на пешеходните зони с настилки от вибробетонови плочи, в различни цветови нюанси
•    Рехабилитация на улиците за автомобилно движение в обхвата на обекта
•    Реконструкция на съществуващи дъждоприемни решетки по улица „Александровска“, в участъка от площад „Свобода“ до площад „Елиас Канети”
•    Реконструкция на градинката на площад “Ал.Батенберг”
•    Изграждане на автоматизирана система за напояване на зелените площи в обхвата на градината на площад „Александър Батенберг“ и саксийните стълбове по продължение на улица „Александровска
•    Реконструкция на съществуващия фонтан на пл. „Батенберг“ и изграждане на два нови фонтана – на пл. „Хан Кубрат“ и пл. „Елиас Канети“ – без водно огледало, тип «сух» фондан
•    Подмяна на съществуващите стълбове за улично осветление с нови лети чугунени стълбове, с осветителни тела, тип «фенери». Ще бъдат използвани LED източници на светлина
•    Електро инсталации за захранване на съществуващия и новоизградените фонтани, осветители и прожектори.


Проектното предложение надгражда и доразвива резултатите от вече изпълнени проекти, свързани с подобряването на физическата среда в централната градска част. То е пряко свързано с  реализирания  „Проект за реконструкция, рехабилитация и модернизация на градска зона за отдих – Централна градска градина”, приключен през 2011г.

Проектът също така надгражда и реализираната в рамките на проект «Красива България» реконструкция на друг участък от ул.«Александровска», намиращ се от северната страна на централната градска градина.


ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ:

Реконструирана централната градска улица „Александровска“ и прилежащите терени в участъка от площад „Свобода” до площад „Ал. Батенберг”, включително на градината на пл. ”Ал. Батенберг”. Обща площ на рехабилитираната територия: 23 670 кв.м, в т.ч.;
•    пътни платна и велоалеи - 5 240 кв.м,  от тях 486 - кв.м велоалеи;
•    подобрена паркова среда -7 460 кв.м съсзелени площи, шадравани  и алеи,  от тях зелени площи 4790 кв.м;
•    озеленени площи извън паркова среда - 280 кв. м;
•    изградени/рехабилитирани пешеходни зони и тротоари -10 690 кв.м.

Проектът ще допринесе за устойчивото и интегрирано развитие на градския център и създаване на екологична, жизнена, модерна и достъпна градска среда, подходяща за работа и отдих, предпочитано място за социални и бизнес-контакти. Предвидените интервенции за благоустрояването и естетизацията на централната градска зона, включителнос оглед осигуряване на безопасността и подобряване сигурността в градския център, ще повишат атрактивността на града, допринасяйки за възстановяване на историческата му слава на най-значимия бизнес и културен център на България на р. Дунав, достоен кандидат за Европейска столица на културата през 2019 г.