/ Русенски университет
За трети път в Русенския университет беше отбелязан Международният ден на франкофонията. Инициативата се реализира в рамките на активното членство на висшето училище в Университетската агенция на франкофонията.

В Русенската Св. Митрополия връчват удостоверения на студенти от Русенския университет

Ректорът на университета чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев откри събитието и припомни, че университетът ежегодно организира различни прояви с участието на студентите от специалностите „Български език и френски език“ и „Европеистика и глобалистика“, които изучават френски език.

Той изрази готовността на нашата Алма Матер да подкрепя и съдейства за всички прояви, които са вплетени в целите на Университетската агенция на франкофонията. Гост на инициативате беше и директорът на СУЕЕ за европейски езици „Св. св. Константин-Кирил Философ“ - госпожа Добромира Николова.

Ден на франкофонията ще отбележат в Русенския университет

Отбелязването на Деня на франкофонията представи интересни събития с участието на ученици, студенти и преподаватели. Програмата включи награждаване на призьорите в обявените конкурси за есе и проекти на френски език, изпълнение на музикалното произведение за флейта „Имаж“ на Йожен Боца от д-р Петя Стефанова и поетичен рецитал в изпълнение на студенти от специалност Европеистика и глобалистика, изучаващи френски език.

Специален акцент в програмата беше участието на групата от 15 френски студенти от „ЕСЕ“ - Париж (Френско висше училище по електроника), които се обучават в Русенския университет по програма Еразъм+ през летния семестър на учебната 2018/19 г. Те изпълниха „Vois sur chemin” на Les Choristes и известната „Les Champs-Elysees“ на Joe Dassin.

Ден на кариерното ориентиране на първокурсника се провежда за пети път в Русенския университет

През юли 2018 г. Русенският университет пое организацията и домакинството на Национален семинар на франкофонските университети на тема „Усъвършенстване на университетските системи за осигуряване на качество чрез добри практики на интернационализация на образованието", а през декември ректорът на университета чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев се ангажира пред директора на Френския институт в България г-н Фабиен Флори на територията на русенското висше училище да бъде възроден Алианс Франсез в Русе.