/ Русенски университет
Русенският университет организира за пета поредна година Ден на кариерното ориентиране на първокурсника като част от форума „Национални дни на кариерата“. Събитието ще бъде открито на 25 март, понеделник, от 11.00 ч. в голямата зала на Канев център.

Осми фестивал "Русчуклийска среща" ще се проведе в събота

Целта на събитието е академичното ръководство на университета да представи на първокурсниците всички възможности за професионално израстване, които висшето училище предлага. Заместник-ректорът по Международно сътрудничество – проф. Юлиана Попова ще представи програмата за международен студентски обмен Еразъм + .

Студентите, които желаят да проведат част от обучението си или да стажуват по тази програма, имат шанса да усъвършенстват чуждия си език, да установят бъдещи професионални и лични контакти и да се запознаят с традициите в големите университети в Европа и извън нея.

Ден на франкофонията ще отбележат в Русенския университет

По време на събитието ще бъдат представени и различните извънаудиторни занимания, които предлагат професионалните, културните и спортните клубове към университета. Центърът за кариерно развитие ще информира студентите как още по време на следването могат да си намерят работа в подходящо предприятие.

Така, наученото в университета се превръща в основа за добра кариера, удовлетвореност и финансово обезпечаване. ПРОГРАМА ДЕН НА КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ НА ПЪРВОКУРСНИКА 11:00-11:05 Откриване на Ден на кариерното ориентиране на първокурсника от ректора на Русенския университет - чл.-кор. проф. Христо Белоев 11:05-11:10

Започват доброволческите екоинициативи “Бъди активен – спаси живот”

Поздравление от зам.-ректора по Учебната работа – проф. д-р Пламен Кангалов 11:10-11:20 Презентация на зам.-ректора по Международно сътрудничество - проф. Юлиана Попова 11:20-11:30 Презентация на зам.- ректора по Развитие, координация и продължаващо обучение - проф. д-р Пламен Даскалов 11:30-11:40 Презентация „Центърът за кариерно развитие в помощ на студентите“ - проф. д-р Иван Евстатиев 11:40-11:50 Награждаване на отлични първокурсници 11:50-12:30 Прожекции на рекламни филми на фирми