/ община Русе
В Русе 88 души от уязвими групи ще могат да живеят в новоизградените социални жилища на общината. Заявления за кандидатстване се приемат от днес, а одобрените ще бъдат настанявани от средата на идния месец, съобщиха от местната управа в града.

Четириетажната сграда с 28 апартамента е построена по проект. Всяко от жилищата разполага със самостоятелен санитарен възел и тераса. Отоплението и горещата вода се осигуряват от три източника - газ, ток и собствена соларна система, чиято цел е да намали разходите за електричество.

Задължително условие е кандидатите да нямат собствено движимо или недвижимо имущество и доходът им за година назад да е по-нисък от минималния за страната. Те трябва да бъдат мотивирани и да започнат работа или вече да работят на територията на община Русе.

Община Русе ще съдейства за интеграцията на настанените в социални жилища

Идеята на услугата "Социални жилища" е да осигури подслон и нормални условия за живот на преференциални цени за уязвими, малцинствени и социалнослаби групи от населението.

Настанените потребители ще заплащат месечна такса в размер на 20 лева на член на семейството, както и консумираните комунални разходи. Договорите с одобрените потребители се сключват за година, като има възможност за увеличаване на периода, но за не повече от три години.
БТА