Световната банка посочи Русе като образец за ефективност при изпълнението на договори

Зам.-кметът Страхил Карапчански
Зам.-кметът Страхил Карапчански
 Докладът е най-новият от поредица издания, чрез който се разширява сравнението по определени показатели отвъд границите на най-големия бизнес-град в една или повече държави от ЕС, с цел по-пълно описание на бизнес-средата и регулаторните условия. В проучването са включени 26 града от България, Румъния и Унгария, като в България те са шест – София, Плевен, Русе, Варна, Бургас и Пловдив. Резултатите на градовете са оценявани по пет отделни фактора: започване на бизнес, получаване на разрешително за строеж, присъединяване към електроразпределителната мрежа, регистриране на собственост и изпълнение на договори.

За всяка от тези теми в доклада се подчертават добрите практики, които могат да се приложат по-широко в полза на предприемачи и фирми. Русе се откроява в критериите за регистриране на собственост и изпълнение на договори. Разходите за процедурата за получаване за разрешително за строеж в общината са най-ниски в България – това е единственият град в страната, в който разноските за получаване на разрешително за строеж са под средните за ЕС. Изпълнението на договори в крайдунавския град отнема по-малко от 11 месеца, докато в София същият е почти 19 месеца. Ето защо, Русе може да е образец за други градове не само за постигане на по-висока ефективност при изпълнението на договори, но и за постигане на по-високо качество в този процес, се казва в доклада.