/ Stock/Getty Images
В четвъртък, от 14:00 часа в Историческия музей ще бъде открита изложбата „Спасено наследство“.

Русе е най-добрият град за живеене за 2018 г.

Тя представя 189 находки, предадени в Регионален исторически музей-Русе със съдействието на Областна дирекция на полицията. Нейна основна цел е да покаже едни от най-представителните културни ценности, съхранени при борбата с иманярството и нелегалния трафик, благодарение на дейността на МВР.

При кого отидоха награди "Русе", "Млад творец", "Студент на годината"

Въз основа на високата им художествена стойност, те успешно са вписани в постоянните експозиции на музея. Предметите са изработени от злато, сребро, бронз, месинг, мед, олово, желязо, стъкло и глина.

Специални гости и разнообразие от събития на тазгодишния Русенски карнавал

Повечето от тях са с неизвестен произход и се отнасят към късната бронзова епоха (1400-1300 г. пр. Хр.), къснокласическия и елинистическия период (V–I в. пр. Хр.), римската и късноантичната епоха (I–VI в.), ранното и късното средновековие (IX–XIV в.).

Широкият хронологичен период от около 2800 години показва ясно, че в резултат на иманярската дейност се унищожава културно наследство от почти всички епохи.

Доброволци от 8 държави участват в Русенския карнавал


Изложбата не е отделена в специална зала, а е вписана в постоянната експозиция. Всеки артефакт е положен в своя контекст, създаден от останалите оригинали в експозицията.

Международен Нумизматичен симпозиум се провежда в Русе

По този начин предмети, откъснати от средата си, придобиват ново значение и смисъл. Всеки от тях е означен с цветна маркировка и последователен номер. Изложбата се разглежда със специална дипляна-водач, в която има подробности за артефактите.

Подобен тип експозиционно решение е световна практика, а у нас се представя за пръв път.