Силистра, Айдемир и Калипетрово с обща система за отпадните води
Силистра, Айдемир и Калипетрово с обща система за отпадните води / Darik-Ruse

Пред завършване е проектът за обновяване на водопроводните системи в селата Айдемир и Калипетрово. Той е съфинансиран от Кохезионния фонд на ЕС. Общата стойност на проекта е 732 136 лв., от които 80% е приноса на ЕС, а 20% - от държавата.

Вече са готови работните проекти за разширение на канализационната мрежа и частична реконструкция на довеждащите водопроводи на селата Айдемир и Калипетрово. Разширението на канализациите е разработено в два етапа. Първоначално е изготвен идеен и технически проект за обща схема за отвеждане на отпадъчните води на двете селища. След това е направено работно проектиране.

То предвижда 8 526 м нова канализация в с. Калипетрово и 8 113 м - в с. Айдемир. Реконструкцията на довеждащите водопроводи е съобразена със сегашните водопроводни схеми. Предложени са съвременни технологии за изграждане и използване на екологично чисти материали.

Прединвестиционните проучвания и технико-икономическите анализи показаха, че технически е възможно и финансово е най-изгодно отпадъчните води на Силистра, Айдемир и Калипетрово да се пречистват с обща пречиствателна система.