/ БГНЕС
Русенският университет заема трето място сред българските държавни университети в независимата международна рейтингова система UniRank.

Русенският университет ще представи мобилна водородна лаборатория

В нея са включени само акредитирани висши училища, които предлагат обучение в степените бакалавър, магистър и доктор. Ранжирането е направено на базата на независими източници в Интернет пространството и не включва данни, подадени от самите университети.

В класацията Русенският университет заема престижното трето място сред държавните висши училища след Софийския университет и Технически университет - София. В цялата листа от 48 участващи университети той се нарежда на четвърто място след Нов български университет.

Русенският университет организира "Русенска универсиада" повече от 25 години

В световен мащаб пък Русенския университет заема 1500 място от близо 6000 висши училища, които попадат в рейтинговата система UniRank. Високият международен рейтинг на русенското висше училище е резултат от непрекъснатия стремеж на академичната общност да бъде източник на добри новини за постижения в образователната и изследователската дейност, за иницииране на събития в национален и международен мащаб, за иновативни практики във взаимодействието с регионалната екосистема.

Календарът на събитията в Русенския университет е още по-наситен през тази година, когато на 11, 12 и 13 ноември ще бъде тържествено отбелязана 75-годишнината от неговото създаване. 
БГНЕС