/ Снимка: Дарик, архив
Във връзка с изпълнение на обект „Ремонт на хидроизолация, отводнителна система и оголена армировка по главните греди на стоманобетона на мост на км.7+602 и на мост на км .9+850 в междугарието Рр-Р”се отменят влаковете между гарите Русе (Р) и Русе разпределителна (Рр), като пътниците ще бъдат превозвани с автобуси от 08:30 ч. на дата 08 май до 15:00 ч. на дата 21 май.

Отменят се следните влакове:
 
На 08 май влакове №№1095 Рр-Р, 1094 Р-Рр, 4640 Р-Рр, 9620 Рр-Р, 9623 Р-Рр, 9622 Рр-Р, 90102 Рр-Р, 40112 Р-Рр, 40113 Рр-Р, 40114 Р-Рр, 40115 Рр-Р, 40116 Р-Рр, 40117 Рр-Р, 40118 Р-Рр, 90104 Рр-Р, 90205 Р-Рр, 90281 Р-Рр.
 
 От 09 май до 20 май влакове №№ 1095 Рр-Р, 1094 Р-Рр, 4640 Р-Рр, 4641 Рр-Р, 9620 Рр-Р, 9621 Р-Рр, 9622 Рр-Р, 9623 Р-Рр, 40111 Рр-Р, 40112 Р-Рр, 40113 Рр-Р, 40114 Р-Рр, 40115 Рр-Р, 40116 Р-Рр, 40117 Рр-Р, 40170 Р-Рр, 40171 Рр-Р, 40118 Р-Рр, 90101 Р-Рр, 90102 Рр-Р, 90104 Рр-Р, 90202 Рр-Р, 90205 Р-Рр, 90281 Р-Рр.
 
На 21.05.2019г. влакове №№4641 Рр-Р, 9620 Рр-Р, 9621 Р-Рр, 40111 Рр-Р, 40112 Р-Рр, 40113 Рр-Р, 40114 Р-Рр, 40115 Рр-Р, 40170 Р-Рр, 40171 Рр-Р, 90101 Р-Рр, 90102 Рр-Р, 90202 Рр-Р, 90281 Р-Рр.

Отклоняват се и коригират следните влакове:

На 08 май влакове №№ 462 Дп-Рза-Рр, 463 Рр-Рза-Дп, 9646 Рр-Рза-Дп-Го.

От 09 май до 20 май влакове №№ 462 Дп-Рза-Рр, 463 Рр-Рза-Дп, 9646 Рр-Рза-Дп-Го, 9647 Дп-Рза-Рр-Ду.

На 21. май влакове №№ 9647 Дп-Рза-Рр-Ду.

Влакове 1094 Русе- Букурещ и 1095 Букурещ-Русе ще бъдат до гара Русе - разпределителна. Граничната проверка на международните влакове ще се извършва на гара Русе разпределителна.

За повече информация Централна гара Русе телефон 082/ 82-0-222 и 088 4/27-40-58.