Преподавателите
Преподавателите / netinfo
Успешно приключи първата година от изпълнението на проект „i-CARE увеличаване на съответствието на академичните среди с рехабилитационното инженерство“, финансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз. В него участват общо 8 висши училища - партньори – четири от Газа и четири от Европейския съюз, като един от европейските е именно Русенският университет. Координатор на проекта е Университетът Ал Азар в Газа, представляван от д-р Ахмед Исса. В рамките на първата година от реализацията на дейностите преподаватели от катедра „Обществено здраве и социални дейности“ от Факултет обществено здраве и здравни грижи запознаха своите колеги в Газа с добрите практики в рехабилитационните технологии и създадоха предпоставки за стартиране на обучение по Рехабилитационно инженерство в партньорски университети в Газа. Проектът е с бюджет от EUR 914,469.00 и цели в рамките на три години да осъществи трансфер на знания и умения по рехабилитационни технологии от утвърдени европейски академични институции към университети и болници в ивицата Газа. През следващата година предстои посещение на група преподаватели от Газа в Русе. Те ще преминат ускорен курс по Кинезиология, който ще водят техни колеги от Русенския университет.