/ Община Русе
Паркомати заменят общинските служители, следящи за паркирането
Изменения в режима за платено паркиране предлага ръководството на Община Русе.

За да стимулира използването на автомобили, щадящи природата, се планира такса да не плащат водачите на електрически автомобили, регистрирани в Община Русе, като това право ще се удостоверява с пропуск. Безплатно ще паркират и хората с увреждания и хората със звание

Кметът на Русе за летището: Не можем да загубим такава стратегическа способност

„Почетен гражданин на Русе“. Предвид особеностите на русенския автопарк и факта, че хибридните автомобили и тези на метан и пропан-бутан също се отличават с по-нисък въглероден отпечатък и значително по-малки емисии на замърсители в сравнение с конвенционалните горива, те ще получат 15% намаление на таксата.

Проектът за промяна в наредбата включва и процент отстъпка при предплащане на служебен абонамент за 6 или 12 месеца от юридически лица. Поради интерес от страна на граждани се предвижда желаещите да могат да наемат паркомясто пред блока си след преминаване през тръжна процедура.

Условието се отнася единствено за големите общински паркинги с над 30 броя места, които са изградени и маркирани като такива. Наетите паркоместа се обозначават с пътен знак и маркировка и запазват с антипаркинг устройство.

За да се гарантира равния достъп на всички живущи, едва ¼ от общия брой паркоместа в съответния паркинг ще могат да бъдат отдадени под наем. Покачването в цените на консумативите и минималната работна заплата налагат и актуализиране на цената за репатриране и поставяне на скоба на нарушителите.

Неизменяна от 2010 г., тя се вдига съответно от 40 на 50 лв. и от 20 на 30 лв. Седем броя паркомати ще бъдат поставени в зоните за платено паркиране. С тях водачите ще могат да заплащат лесно за престоя си на място или чрез мобилно приложение.

Целта е процесът да се автоматизира, а на служителите на ОП „Комунални дейности“, които до момента изпълняваха тази функция, ще бъдат осигурени по-благоприятни условия на труд като част от другите отдели в предприятието.

В новата наредба е предвиден режим за платено паркиране на МПС на живущите в зоните за почасово платено паркиране. Такива зони в Русе все още не са създадени, поради което режимът ще влезе в сила едва след приемане на решение на Общинския съвет за въвеждането им.

Изменението на наредбата ще бъде подложено на гласуване от общинските съветници на следващото им заседание на 19 април. Предложенията за промените можете да видите ТУК.