Опашка от хора, желаещи да измерят кръвна захар
Опашка от хора, желаещи да измерят кръвна захар / Медика Русе
Захарният диабет е социално значимо заболяване поради широкото си разпространение. На Световния ден за борба с диабета – 14-ти ноември Общински пазари – Русе, Лечебни заведения „Медика“ и фирма за медицински изделия РСР проведоха контролни измервания на нивата на кръвната захар на 280 човека на площада на Централен общински пазар в град Русе. В инициативата взеха участие ученици от СУ „Йордан Йовков“ – Русе, които представиха пред насъбралата се публика народни и модерни танци, а представители на Doppel herz раздадоха витамини на минувачите. Малко по-късно същият ден инициативата на Лечебни заведения „Медика“ и фирма РСР продължи в Балнеокомплекс „Медика Наречен“ в област Асеновград, където в продължение на час бяха измерени стойностите на кръвна захар на над 60 човека. Събитието продължи с лекция и беседа, по време на която бяха представени резултати от проведено проучване в Медицински център „Медика-Експерт“. Проучването целеше анализ на ефекта на ниските дози радонова вода при ванно приложение върху нивата на кръвната захар при пациенти с захарен диабет тип 2. При проследяване на резултатите се установи, че при пациентите лекувани с радонова вода се постига намаляване на сутрешните нива на кръвна захар на гладно средно с 0,7 mmol/l. Тежестта на усложненията от диабета може да бъде намалена до голяма степен, ако се спазва мултифакторният подход, а именно - контрол на кръвната захар, хранителният режим, физическата активност, физиотерапия, лечебна физкултура, лечение с минерална вода, съчетани с отговорното отношение на пациента към заболяването.