/ iStock/Getty Images
Териториално поделение на Националния осигурителен институт-Русе организира по общини консултации за гражданите, за избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент, съгласно график.

ТП на НОИ – Русе организира по общини консултации за гражданите

Експерти от отдел "Пенсии" ще предоставя на своите бъдещи клиенти услугата "Изчисляване на прогнозна пенсия".

Мобилни екипи от НОИ ще ни помагат да изберем най-добрия вариант за пенсиониране

За да бъде извършено изчислението, е необходимо да бъдат предоставени следните документи:

1.Лична карта

2.Оригинално удостоверение за осигурителен доход обр. УП-2 за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 01 янаури 1997 г. по избор.

3.Оригинални документи, доказващи трудов/осигурителен стаж до 01.01.1997 г. - трудови книжки, осигурителни книжки, удостоверения, военно-отчетна книжка и други.


Освен наличието на посочените документи, гражданите трябва устно да заявят колко трудов/осигурителен стаж имат положен до 01 януари 1997 г.

Над 2 млн. пенсионери с по-високи пенсии от юли

След тази дата, информацията за осигурителния стаж и доход е служебно известна въз основа на данните по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване.