Комисията по земеделие ще заседава
Комисията по земеделие ще заседава / netinfo
Областният управител Мария Димова свиква заседание на Областната комисия по земеделие и развитие на селските райони. Акцент в дневния ред са стартиралите мерки по Програмата за развитие на селските райони. Стратегическият документ е насочен към развитие на конкурентоспособно земеделие, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост, опазване на природните ресурси и околната среда, както и към подобряване на качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони.

Общият бюджет на Програмата за периода до 2013 г. възлиза на 2.6 млн. евро. В рамките на заседанието Комисията ще се запознае с отчета за състоянието на селскостопанското производство в Русенска област през 2007-2008 г. и подготовката за предстоящата стопанска година.