Измамници се прадставят за данъчни инспектори
Измамници се прадставят за данъчни инспектори / НАП

Служителите на Националната агенция за приходите винаги се легитимират със служебната си карта при извършване на проверка. Това напомнят от НАП по повод данни за измамници, представящи се за данъчни инспектори. Служителите на агенцията не приемат и не изискват плащания в брой, а всички дължими суми по глоби и актове се заплащат безкасово, по банковите сметки на териториалните дирекции на НАП.

От НАП подчертават, че служебната карта на данъчните служители е отпечатана на хартия и защитена с воден знак. На гърба на документа са изписани всички права, които данъчните имат по време на проверката. Служебната карта съдържа също номер, дата на издаване, трите имена на служителя, ЕГН, длъжност, териториална дирекция и звеното, в което работи данъчния, както и снимка.

При съмнение за автентичността на служебна карта, гражданите могат да запишат номера й и да се обадят на 0700 18 700, за да разберат дали проверяващият ги инспектор наистина работи в НАП. Всеки може да сигнализира на този телефон за нарушения и корупционни прояви на цената на градски разговор от цялата страна. Сигнали се приемат от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.