/ Дарик Русе, архив
Държавна опера-Русе организира в понеделник среща-дискусия с представители на институции,народни представители и синдикати, по повод изпратеното отворено писмо от колектива на операта,в което са изложени нейните проблеми, в следствие на сега действащата методика на финансиране на Държавните културни институти.

Наградиха първенците в конкурса "Северно сияние"

Целта е да бъдат внесени предложения за вземане на конкретни мерки и незабавни действия по спасяването на Русенска опера и финансовото обезпечаване на дейността й, в навечерието на нейния 70-годишен юбилей и отбелязването на 100 години оперно дело в град а.Както и да се излезе с позиция - предложение генерирания дълг, наследен от предишните ръководства да бъде занулен и да бъде променен механизма на финансиране на оперните театри, като се вземе предвид спецификата на всяка една опера и развитие на региона, който обслужва, в това число демографски, географски и икономически показатели.