Фестивал на знанието се проведе в Русе
Фестивал на знанието се проведе в Русе / netinfo
Фестивал на знанието организира Oбластният информационен център в Русе на 12 май на площада пред общината в града. Ученици от Русе и областта представиха своите проекти, умения,знания и таланти, постигнати в дейностите по проект „Твоят час“, финансирани чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В събитието, част от националната кампания „Заедно за Европа“, се включи и Центърът за кариерно ориентиране в Русе. На неговия щанд за любознателната публика бе подготвена мултимедийна презентация за професиите на бъдещето. Сред интересните занимания през 2030 г. са оператор на дронове, консултант по роботи, телехирург , дизайнер на отпадъци. В специална Книга за сбъдване на мечтите „Аз знам какъв искам да стана “ учениците написаха своите мечти, рисуваха своето желано кариерено развитие. Младежите споделиха предпочитанията си към определена професия, образование и работа, стремежа си към успех и удовлетвореност от бъдещето занимание.За най-малките кариерните консултанти бяха подготвили картинки с любими професии за оцветяване и късметчета с професии и длъжности.

Центърът за кариерно ориентиране работи по проект “Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, изпълняван от Министерството на образованието и науката, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.