27-годишният Борис Митрофанов спечели конкурса на Парк Русенски Лом
27-годишният Борис Митрофанов спечели конкурса на Парк Русенски Лом / www.lomea.org
27-годишният Борис Митрофанов е победителят в конкурса на „Природен парк „Русенски Лом” за лого на регионална марка на парка. Второто място е отредено на Ина Калчева. Предложенията бяха приемани по електронна поща и оценявани абсолютно анонимно. В последствие се оказа, че и двамата наградени са възпитаници на проф. Никола Орлоев.

Конкурсът се проведе в рамките на проект, финансиран по програмата „Агроекология и рибовъдство” на фондация „ЕкоОбщност”, реализирана в рамките на проект „Зелен Дунав” с финансовата подкрепа на Кока-Кола.

Наградените предложения могат да бъдат видени на интернет страницата на Парка – www.lomea.org