Започна и ремонтът на детска ясла "Слънчево детство"

Започна и ремонтът на детска ясла "Слънчево детство"
Започна и ремонтът на детска ясла "Слънчево детство"
Заместник областният управител на Разград Евгени Драганов, кметът на община Разград д-р Валентин Василев и заместник-кметът Ердинч Хасанов извършиха символичната първа копка на ремонта на Детска ясла „Слънчево детство“ в Разград. Преди това заместник-кметът Галина Георгиева и директора на ДЯ“Слънчево детство“ Юлия Иванова плиснаха менче с вода, за да е успешна работата по проекта.
„Вярвам, че строителите ще се справят бързо и лесно с работата си и през есента ще прережем лентата на вече готов обект“, каза на откриването д-р Василев. Той допълни, че изпълнението на ремонта ще реализира икономии на енергопотребление в сградата. По проекта ще се благоустроява двора на яслата, ще се създава достъпна архитектурна среда, ще се подобряват условията на труд и работа, ще става по-привлекателно място.
Фирма „САВ-Разград“ ООД, от днес, в рамките на период от 180 дни ще изпълни предписаните в енергийното обследване и заложени в инвестиционните проекти строителни дейности: изграждане на инсталация за топла вода и монтиране на слънчеви колектори, подмяна на съществуваща отоплителна инсталация, подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи, довършителни обработки по подове, стени и тавани чрез боядисване с латекс и поставяне на хетерогенни PVC настилки, подмяна на настилки в дворното пространство, монтаж на нови детски съоръжения.
Еднолично дружество с ограничена отговорност „СС - КОНСУЛТ“, гр. Варна е юридическото лице, което ще упражнява, по смисъла на Закона за устройство на територията, строителния надзор на обекта. То ще следи за законосъобразния старт и изпълнение на строежа, за качеството на строителния процес и спазването на графика на изпълнение на строителните дейности.
На събитието присъстваха още началникът на РУО Ангел Петков и управителят на Областния информационен център Юлиян Данаилов.

Започна и ремонтът на детска ясла "Слънчево детство"

Започна и ремонтът на детска ясла "Слънчево детство"

Започна и ремонтът на детска ясла "Слънчево детство"

Започна и ремонтът на детска ясла "Слънчево детство"

Започна и ремонтът на детска ясла "Слънчево детство"

Започна и ремонтът на детска ясла "Слънчево детство"