/ ThinkStock/Getty Images
Привлякоха като обвиняем по досъдебно производство на Гюлтен Галиб Рушуд, регистрирана като кандидат за общински съветник в община Исперих от партия „Земеделски народен съюз“, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври, съобщиха от ЦИК.
 
Привлякоха като обвиняем кандидата за общински съветник на Момчилград Сали Ибрям

Постъпило е мотивирано искане от Главния прокурор
с вх. № МИ-09-41 от 27.10.2019 г. за разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство по преписка № 20940/2019 г. по описа на Софийска градска прокуратура на Гюлтен Галиб Рушуд, ЕГН, регистрирана като кандидат за общински съветник в община Исперих от партия „Земеделски народен съюз“ с решение № 28-МИ от 22 септември на ОИК-Исперих.

Привлякоха като обвиняем кандидата за кмет на Стара Загора Янко Янков

Приложени са: предложение на прокурор от Софийска градска прокуратура по прокурорска преписка № 20940/2019 г. на СГП за мотивирано искане от ЦИК по чл. 160, ал. 1 ИК; копие от решение № 28-МИ от 22 септември на ОИК, заверено копие на постановление за образуване на досъдебно производство по прокурорска преписка № 20940/2019 г. по описа на Софийска градска прокуратура.