/ iStock/Getty Images
Привлякоха като обвиняем по досъдебно производство на Янко Георгиев Янков, регистриран като кандидат за кмет на община Стара Загора от коалиция „Алтернативата на гражданите“, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври, съобщиха от ЦИК.
 
Янко Янков влиза в кметската надпревара като независим кандидат

Постъпило е мотивирано искане от Главния прокурор с вх. № МИ-09-40 от 27 октомври за разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство по преписка № 20973/2019 г. по описа на Софийска градска прокуратура на Янко Георгиев Янков,регистриран като кандидат за кмет на община Стара Загора от коалиция „Алтернативата на гражданите“ с решение № 109-МИ от 24 септември на ОИК.

Приложени са: предложение на прокурор от Софийска градска прокуратура по прокурорска преписка № 20973/2019 г. на СГП за мотивирано искане от ЦИК по чл. 160, ал. 1 ИК; копие от решение № 119-МИ от 24 септември на ОИК, заверено копие на постановление за образуване на досъдебно производство по прокурорска преписка № 20973/2019 г. по описа на Софийска градска прокуратура.

След официалната информация от ЦИК и решението, с което комисията реши, че  дава разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство, Янков е с изключен телефон