/ Община Разград
Петчленна комисия, председателствана от заместник-кмета на община Разград Добрин Добрев, определели победителите в десетото издание на конкурса "Да на красотата", съобщиха от общинската администрация.

Надпреварата в цветния конкурс започна през юни, като целта бе да се стимулират гражданите да творят красота в имотите си и да поддържат славата на Разград като град на цветята.

Община Разград

Според регламента на конкурса участниците се състезаваха в категориите за най-красив двор, най-красив балкон, най-красиво поддържано пространство пред заведение за обществено хранене, най-добре поддържан двор в учебно заведение и фирма с най-красив двор. Имаше и направления за собственици на красиви дворове в населени места на територията на общината и най-красив вход на жилище.

В тазгодишното издание на инициативата са получени 90 предложения за награди. Всички обекти са били толкова красиви, че на комисията се е наложило да определи по няколко първи места в част от категориите.

Община Разград

Наградите на отличилите се ще се връчат от Федерация на жените и община Разград, като мястото и начинът съобразно противоепидемичните мерки ще бъдат уточнени допълнително, посочват от общинската администрация.

Ето и класирането:

     В категория най-красив двор в Разград:
 
І – во място –  Даниела Виденова, ул. „Янтра“ №30;
І – во място – Садет Хюсеин, ул. „Южен булевард“ №19;
ІІ –ро място – Маринка Декова, ул. „Стефан Зорзанов“ №15;
ІІ –ро място – Пламен Панчев, ул. „Гаврил Кръстевич“ №5;
ІІІ-то място – Шефие Ибризова, ул. „Южен булевард“ №18А;
ІІІ-то място – Донка Михайлова, ул. „Крали Марко“ №19;
ІІІ-то място – Сюрея Ахмедова, ул. „Южен булевард“ №36

                                 Поощрителна - красив двор:
                    – Маринка Петкова, ул. „Юмрукчал“ №3

                     В категория най-красив балкон:
І-во място  – Севин Кованова, ул. „Южен булевард“ №38 ;
І-во място  – Кремена Радева, ул. „Бели Лом“ №34 ;
ІІ-ро място – Ганка Бонева, ул. „Неофит Рилски“ №3;
ІІ-ро място  –Д-р Мария Костадинова, ул. „Паркова“ №16 ап.4 ;
ІІІ-то място– Йорданка Димитрова, ул. „Славейков“ №14;
ІІІ-то място– Галя Йорданова, ул. „Кирил и Методий“ вх.А ет.4 ;
В категория заведения за обществено хранене:
І-во място  – Николай Николов, Бистро „Приста“ жк.„Орел“;   
ІІ-ро място – Лили и Анатолий Аврамови Coffi shop, ул. „Паркова“ №31;

                                 В категория учебни заведения:
І-во място  – Димитричка Ангелова, ПГТС „Христо Смирненски“ гр.Разград ;
ІІ-ро място – Ценка Русева, ДГ №4 „Митко Палаузов“, гр.Разград;

                             В категория фирми с красив двор:  
І-во място   –  Севда Бонева, фирма „Бон Вил“- ООД ул. „Витоша“ №15 гр.Разград;
ІІ-ро място– Светослав Неделчев, „Ученическо столово хранене и почивно дело“  Западна промишлена зона, гр.Разград;
В категория красиви дворове по населени места на територията на община Разград:

                                          с.Гецово:
І-во място  –  Димитър Тоцев, ул. „Христо Ботев“ №44, с. Гецово;
ІІ -во място – Пенка Кънчева, ул. „Козлудуй” №18, с. Гецово;
ІІІ-во място – Недка Ламбева, ул. „Иван Вазов“ №91, с. Гецово;

                                           с.Осенец:
І-во място  –  Величка Дацева, ул. „Арда“ №31, с.Осенец;
ІІ -во място – Йорданка Пенчева, ул. „Стефан Радков“ №143, Осенец;
ІІІ-во място – Величка Димова, ул. „Пирин“ №8, с. Осенец;

                                         с.Побит камък:
І-во място  –  Стоянка Димитрова,ул. „Васил Левски“ №6, с. Побит камък;
ІІ -во място – Никола Варчев, ул.“3-ти март“ №37, с. Побит камък;
ІІІ -ро място– Найден Недков, ул.„Петър Берон” №11 с.Побит камък;

                                         с.Просторно:
І-ро място  –  Иванка Петкова, ул. „Чавдар войвода“ №4, с. Просторно;
ІІ-ро място –  Мая Веселинова, ул. „Хаджи Димитър“ №20, с.Просторно;
ІІІ -ро място –Стоянка Димитрова, ул. „Хаджи Димитър“ №18, с.Просторно;

                                         с.Пороище:
І-ро място  –  Д-р Николай Денев, ул.“Здравец“ №10, с. Пороище;
ІІ-то място –  Емилия Борисова, ул.“Васил Левски“ №32, с. Пороище;
ІІІ-то място –Живка Великова, ул.„Асеница” №10, с.Пороище;

                                         с.Островче:
І-ро място  –  Красимира Димитрова, ул.“Йордан Йовков“ №15, с. Островче;
ІІ-то място –  Татяна Атанасова, ул. „Раковски“ №5, с.Островче;
ІІІ-то място –  Елена Димитрова, ул. „Васил Левски“, с. Островче;

                                         с.Мортагоново:
І-ро място  –  Мазлюме Хакъева, ул.“Дунав“ №4, с. Мортагоново;
ІІ-то място –  Мюхтебер Ахмедова, ул. „9-ти Септември“ №41, с.Мортагоново;
ІІІ-то място – Незихат Даудова, ул. „Христо Ботев“ №1, с.Мортагоново;

                                         с.Черковна:
І-ро място  –  Светла Филева, ул.“Бенковска“ №4, с. Черковна;
ІІ-то място –  Венка Колева, ул. „9-ти Септември“ №7, с.Черковна;
ІІІ-то място – Даниела Русева, ул. „Пирин“ №1, с. Черковна;

В категория най-красив вход:
І-во място – Керанка Маркова жк. „Орел“, бл. №12 Вх.3;