/ Община Разград
Основни и допълнителни компоненти включва формулата, базирана на единния държавен стандарт за ученик
Заместник-кметът на Община Разград Милена Орешкова обсъди формулата за разпределение на бюджетите на училищата и детските градини на делегиран бюджет в община Разград за 2020 г. с директорите на образователните институции, съобщиха от Общината.

Община Разград

Основни и допълнителни компоненти включва формулата, базирана на единния държавен стандарт за ученик. По закон тя се утвърждава от кметовете на общини след съгласуване с директорите на учебните заведения.

Милена Орешкова бе гост на откриването на Кандидатстудентска борса в Разград (СНИМКИ)

„Това е най-оптималният и справедлив вариант за разпределение на средствата в общ размер от 20 818 826 лева, съобразен е и с желанията на директорите“ – коментира заместник-кметът Милена Орешкова. Разпределението включва и 17% увеличение на заплатите на работещите в образованието. 

Нови елементи включва украсата на Разград за Баба Марта

Орешкова съобщи още, че предстои широка дискусия относно развитието на образователната система в общината. В двете дискусии с директорите - на училища и на детски градини на делегиран бюджет - участваха и директорът на дирекция „Финансови дейности и местни данъци и такси“ в Община Разград Полина Иванова, председателите на синдикалните организации в образованието към КНСБ Рада Нейчева и към КТ“Подкрепа“ Фаня Тодорова.