Заявленията на граждани – вече в 7 деловодства
Заявленията на граждани – вече в 7 деловодства / netinfo
Общината въведе система за контрол и бърза обработка на информацията чрез онлайн връзка между всичките й звена, включително между районните кметства и централна администрация. Официалният старт на проекта, наречен електронна община, ще бъде даден днес.

Системата ще ускори и улесни административните услуги за гражданите и като краен ефект ще скъси сроковете за част от дейностите. Пловдивчани вече могат да подават заявления в деловодството на всяко кметство или в централна администрация, независимо за кой район се отнася исканата услуга. Очаква се случаите на загубени или погрешно насочени документи да намалеят драстично.

Системата позволява и контрол на работата на всеки служител в реално време. Тя може да проследи къде се намира във всеки един момент даден документ, кой служител работи по него и на каква фаза е обработката му.

Системата създава защита на информационната сигурност на цялата документация на общината, обясняват от администрацията. Чрез нея ще се предотвратят всички опити за изнасяне, изтичане и оттам злонамерено използване на служебна или класифицирана информация. Програмният продукт е организиран така, че в системата са заложени различни нива на достъп в зависимост от йерархията в администрацията