Започва проучване на геотeрмални извори в Рудозем

Започва проучване на геотeрмални извори в Рудозем
Започва проучване на геотeрмални извори в Рудозем / netinfo

Община Рудозем възложи предпроектно проучване относно наличието на находище на геотермална вода в района, съобщи кметът на миньорския град Румен Пехливанов. Плановете са да бъдат възобновени изследванията в зони на територията на общината, в които при рудодобивни сондажи преди десетилетия геолозите са попаднали на гореща минерална вода.

В рамките на обследването ще бъде проследена документацията за геоложките проучвания от времето на държавното рудодобивно предприятие и данните за предполагаемите залежи от геотермална вода. Предвижда се да бъде извършено и повърхностно геофизично изследване, така че консултантът да препоръча места за сондажи.

Според хипотезите на геолози е възможно залежите от геотермални води в района на Мадан и Рудозем да са свързани с находището на горещи минерални води при с. Ерма река, общ. Златоград.

При положителни резултати от предпроектното проучване, Община Рудозем предвижда да инвестира вбъдеще в проекти за разработване на находището.