/ община Пловдив
Пловдивският общински инспекторат е изпратил  по спешност екип в кв. „Столипиново“ във връзка със сигнал за нерегламентирано изгаряне на излезли от употреба гуми, което силно замърсява въздуха.

При установяване на нарушението ще бъде съставен е акт  по реда на Закона за управление на отпадъците, съобщи директорът на ПОИ Борислав Димов.

По закон, притежателите на излезли от употреба гуми са длъжни да ги предават задължително на специализираната площадка за събиране и съхранение, която се намира в базата на ОП „Чистота“ на ул. „Даме Груев“ 64. От там те се  предават за рециклиране.

Над 400 стари гуми събраха в Петрич

Местата за смяна и продажба на гуми са задължени да имат сключен договор с лицензирана фирма, на която да предават събраните стари гуми. Тези търговски обекти са задължени да осигурят възможност за приемане на излезли от употреба гуми безплатно.

За неспазване изискванията на Закона за управление на отпадъците на физически лица, които изхвърлят излезли от употреба гуми на неразрешени за това места, се налага административно наказание глоба от 300 до 1 000 лева.

За нерегламентирано изгаряне на излезли от употреба гуми на физически лица се налага административно наказание глоба от 2 000 до 5 000 лева.
 
община Пловдив