/ iStock/Getty Images
417 стари гуми събраха в Петрич от места, които не са регламентирани за изхвърляне на подобни отпадъци.

Те ще бъдат извозени до специализиран обект за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане.

Хиляди са предадените от Община Петрич стари гуми за последната година, събирани от терени в различни райони около града и много от селата.

„Всеки, извършвал подобно действие, следва да потърси вина за напрежението, черните пушеци и мръсния въздух също и в себе си“, съобщават от Община Петрич.

Усилията на местната власт ще продължават да бъдат насочени към свеждане до минимум на предпоставките за палежи край ромските квартали, независимо че при последните такива беше открито минимално количество запалени гуми – основно пламъците бяха от битови отпадъци и пластмаса.

Община Петрич призовава гражданите да подават информация, ако забележат изхвърляне и струпване на гуми втора употреба.

Ще продължат проверките и на звено „Общинска охрана“ на рисковите места, а всеки дръзнал да пали и задържан на място, ще носи отговорност.

Проверяват се редовно пунктовете за продажба и смяна на гуми, както и пунктовете за вторични суровини за спазване на задълженията им по Закона за управление на отпадъците.
 
Информационна агенция Фокус