Замърсен въздух
Замърсен въздух / iStock/Getty Images
В Пловдив и в Ловеч са констатирани превишения над нормите на фини прахови частици /ФПЧ/, сочат данните на Изпълнителната агенция по околна среда.

В Пловдив ФПЧ са над праговите стойности и в двете станции - в ж.к. "Тракия" превишението е 1,45 пъти, а в района на "Каменица" - 1,15 пъти.

В Ловеч са констатирани наднормени стойности на фини прахови частици от 1,18 пъти.