Заем от 2 млн. лева иска Община Пазарджик от бюджета

Предложение за поемане на дългосрочен общински безлихвен заем от 2 000 000 лева за сметка на Централния бюджет е внесъл в Общинския съвет кметът на Пазарджик Тодор Попов. Сумата е предназначена за погасяване на част от над 4 530 602 лева, които местната власт дължи на РИОСВ. Дългът е натрупан от неплащани от 2011 година отчисления по Закона за управление на отпадъците.

Предвидено е новият заем да бъде изплатен до 31 декември 2019 година с приходи от общинския бюджет и изравнителна субсидия. Очаква се предложението да бъде обсъдено и гласувано от съветниците на следващата сесия в края на март. За 14 април пък е обявено общественото му обсъждане.

До искането за нов дълг се стига, след като от РИОСВ е издаден акт за публично държавно вземане за забавените годишни вноски общо за 3 915 291 лева и лихви за 615 311 лева. Общината е обжалвала акта, но жалбата е отхвърлена, а актът е потвърден от Върховния административен съд с решение от 26 януари тази година. В същото време посочената сума не е осигурена с бюджетни кредити.

Общината е уведомена, че при неспазване на срока за доброволно изпълнение ще бъдат взети мерки за принудително събиране, заедно с лихви и разноски от НАП, а в същото време погасяването на това задължение би оставило без финансиране редица местни дейности и услуги, посочва още Попов в предложението.