Юристи обучават чиновници
Юристи обучават чиновници / netinfo
Специализиран курс по трудово право за държавни чиновници от Южна България ще водят до 16 октомври преподаватели от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, съобщават от висшето училище.

Юристите от Пловдивския университет са основни лектори в модулното обучение по проект „Да инвестираме в хората”, който се организира от Института за правни науки към Българската академия на науките /ИПН/. Обучението се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Административен капацитет” и съфинансиране от Европейския социален фонд.

Пред чиновниците ще бъдат представени казусите „Правна защита срещу незаконно уволнение”, „Извънреден труд”, „Нормално, удължено и намалено работно време”, „Разглеждане на индивидуални трудови спорове”, уточни доц. Ирина Илиева от ИПА.

Обучението е насочено към две целеви групи – в първата влизат 314 служители от общинските и областни администрации и инспекциите по труда, а във втората – 172 ръководители и служители в отдели „Човешки ресурси” от 85-те самостоятелни звена на БАН, допълни Илиева. След приключване на обучението чиновниците ще попълват анонимни анкети доколко специализираният курс ще бъде полезен в ежедневната им работа.