/ iStock/Getty Images
Разрешение за това е поискала общината от Общинския съвет
Община Пловдив поиска от Общинския съвет разрешение за откриване на допълнителни места за първите групи в детските градини. Причината е недостиг на местата в тях.

След първо класиране за детските заведения има неприети 571 деца и затова общината внася предложение за увеличаване на групите до 30 места.

В последните години това се прави системно, за да се намали дефицитът на места в детските градини, а предложението дава възможност на районите, където има повече желаещи, да увеличат приема и да осигурят места.

В първото класиране са участвали 2456 деца, родени през 2018 година. Класирани са 1885 деца, а 158 места за първа възрастова група са останали незаети.

Децата, които не са класирани, ще участват в следващото второ класиране.

Родителите могат да подават заявления и в административните райони, различни от местоживеенето им, ако има удобни за тях детски заведения, в които има свободни места.

Броят на местата определя шансовете им за прием, а не само броят на събраните точки.

Тази година се очаква общината да изгради помещения за 33 групи с над 800 нови места в детските градини и яслите. В момента се изграждат и разширяват 10 детски заведения.
 
 
БТА