Преустановява се присъственото обучение в училищата на територията на община Асеновград.

Това се налага поради факта, че към 27 октомври е регистрирана 14- дневната заболеваемост над 750 на 100 000 души население.

Мярката се предприема, съгласно писма, постъпили в община Асеновград от Регионално управление на образованието-Пловдив и Регионална здравна инспекция-Пловдив и в изпълнение заповедите на министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването.

Половината от класовете в училищата в Свиленград учат онлайн

Реорганизацията на учебния процес влиза в сила от днес.

Присъственото обучение се преустановява за всички ученици - от I до XII клас. Децата ще се върнат в училищата след намаляване стойностите на 14-дневната заболеваемост или при отмяна на въведените временни противоепидемични мерки в страната.
 
Информационна агенция Фокус