/ iStock/Getty Images
Преустановяват се присъствените занятия на 50% от паралелките в училищата в община Свиленград, тъй като 14-дневната заболеваемост там е преминала 500 на 100 000 население – 529.45.

2054 ученици се обучават от разстояние в електронна среда училищата на територията на област Хасково по данни към 27 октомври Паралелките на дистанционно обучение са 85.

На ротационен принцип са учениците в Природо-математическата гимназия в Хасково, като в момента онлайн там са 12 паралелки. Също на ротационен принцип са учениците от 9-те училища в Община Харманли, където 14-дневната заболяемост още миналата седмица премина 500 на 100 000 население. В СУ „Стефан Караджа“ всички 9 паралелки (204 деца) учат дистанционно.

36 са децата, които са у дома -обучаващи се от вкъщи по здравословни причини, удостоверени с медицински документ и касаещи собственото или здравето на лица, с които живеят на един адрес, както и по избор на ученика или родителя след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

Обучението може да бъде за срок до 30 дни или до края на обявената извънредна епидемична обстановка.
Информационна агенция Фокус