л
л / ThinkStock/Getty Images
Служителите на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Смолян излизат днес на протест, в подкрепа на исканията, които ще бъдат поставени от инициативни групи на здравните инспекции в страната в Министерството на здравеопазването и Министерски съвет. Действията служителите на РЗИ-Смолян ще са символични, като в обедната си почивка ще излязат пред сградата на Здравната инспекция с лентички на реверите си

Здравните инспектори поискаха справедливо възнаграждение на труда си

Основните искания в петицията, която ще бъде внесена в Министерство на здравеопазването, са за създаване на Класификатор на длъжностите за работещите в системата на РЗИ, за промяна на индивидуалните основни месечни заплати и начина за оценяване работата на служителите, за по-добра кадрова обезпеченост и структурни промени, които да отговарят на специфичните функции на системата, съпроводени с намаляване на ръководния състав.

Повишават заплатите на служителите в регионалните здравни инспекции

В Министерски съвет ще бъде внесено писмо с подписите на служители от 20 регионални здравни инспекции с искания за промяна в наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Според неговия автор старши експертът в РЗИ-Смолян Светлана Стефанова сегашната система за заплащане не допринася за осигуряване на равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд, но и не мотивира служителите, поради финансовите ограничения, съпровождащи нейното въвеждане и пожелателния характер на текстовете за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати. 

Настоява се за бързи и адекватни мерки за унифициране правилата за определяне заплатите на държавните служители, така че да се изкорени несправедливото определяне на трудовото възнаграждение, съществуващо към настоящия момент не само в системата на РЗИ, а и в други структури на държавната администрация.

По-високи заплати и пари със задна дата за служителите в РЗИ-ата

Настояват също представители на РЗИ да вземат участие в работната група за обсъждане на промените в Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

„Обещаното при предишния ни протест 18-процентно увеличение нямаше как да се случи поради това, че се обоснова именно на тази наредба. За да съм обективна ще кажа, че от 2012 г. до 2017 г. включително, заплатите в системата останаха "замразени" заради липса на финансов ресурс. Парите, които ни дадоха за тази година, са благодарение на д-р Даниела Дариткова. След като беше запозната с проблема, между първо и второ четене на бюджета за 2018 г. на Министерството на здравеопазването тя предложи прехвърляне на средствата за капиталови разходи към заплати на РЗИ и още три институции“, коментира Светлана Стефанова от РЗИ-Смолян.