/ Община Варна
Община Пловдив изготви план сметката за твърди битови отпадъци за 2022 г. Според нея не се предвижда повишаване на таксата за гражданите и бизнеса, съобщават от общината.

"Считаме, че в продължаващата COVID обстановка не е необходимо да натоварваме нито гражданите, нито бизнеса с допълнителни разходи и затова не се предвижда повишаване на такса "смет" през следващата година", заявява зам.-кметът по екология Анести Тимчев.

Събират средства за педиатрично отделение в пловдивска болница (ВИДЕО)

Въпреки че няма да има увеличения през 2022 г., Община Пловдив ще задели повече средства за осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци. Те са в размер на 200 000 лева и ще бъдат използвани за закупуване на приблизително 600 броя контейнери, кофи и други. Също така са планирани средства за информационни кампании във всички райони на града, свързани с предотвратяване образуването на отпадъци и подготовка за повторна употреба.

В план сметката са заложени още 12,4 млн. лева за сметосъбиране и сметоизвозване. 23 млн. лева са заделени за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, поддържане на дъждоприемните шахти и издръжка на общинските предприятия "Чистота", "Градини и паркове" и "Траурна дейност".

Общият размер на всички планирани разходи за 2022 г. възлиза на 46,4 млн. лева.

Ще бъде намален и обемът на ръчното почистване на градската инфраструктура. През 2022 г. чрез кредитен ресурс ще бъде реализирана и програмата за закупуване на ново оборудване за ОП "Градини и паркове" и ОП "Чистота", което от своя страна ще доведе до повишаване кратността на почистването и обработването на отпадъците с 15 процента.

В Пловдив изградиха система за разделно събиране на отпадъци от опаковки

Община Пловдив ще положи и по-ефективни усилия за подобряване организацията и работата на Регионалното депо за неопасни отпадъци в с. Шишманци и с. Цалапица с цел по-комплексно обработване на битовите отпадъци на Пловдив.

Съвместно с фирмите за оползотворяване на отпадъци от опаковки ще бъде развита система за работа с ученици, семейства и организации по разширяване ефективността от разделното събиране на битовите отпадъци, се посочва още в съобщението.
БТА