/ iStock/Getty Images
Това ще се случва чрез разполагане на цветни контейнери по уличната мрежа
В Община Пловдив е изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез разполагане на цветни контейнери по уличната мрежа.

С цел да не се затруднява общинската система за разделно събиране на отпадъци от опаковки е създадена и организация за тяхното събиране от малките търговски обекти на територията на районите „Централен, „Тракия“, „Южен“ и „Западен“.