Бунарджика
Бунарджика / netinfo
Дни преди общественото обсъждане на бъдещата визия на Бунарджика, градската управа обяви обществената поръчка за предстоящата реконструкция на парка. 

Прогнозната стойност на конкурсната процедура без ДДС е малко над 1 666 666 лева, а видът й е публично състезание. Цялостното обновяване на едното от пловдивските тепета предвижда нова пешеходна алея с паваж или естествен камък, възстановяване на ВиК мрежата, ново осветление, видеонаблюдение. Площадките около акведуктите ще бъдат социализирани. Самите акведукти ще бъдат възстановени, ще бъдат ремонтирани и стъпалата до най-високото място на Бунарджика.

Предвижда се влакче за 200 000 лева да качва посетители до върха на хълма. 

Общественото обсъждане на плановете на местната управа за възстановяване и облагородяване на Бунарджика ще се състои на 8 август над централната алея на парка, на гърба на Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване "Христо Ботев".