Регионалната инспекция по околната среда и водите-Пловдив (РИОСВ) извърши незабавна проверка по сигнал за запрашаване и шум от кариерата над Белащица, съобщиха от екоинспекцията.

Жители на пловдивско село излизат на протест срещу кариера за инертни материали

Проверката е показала, че производството от находище "Белащица-юг" е започнало на 27 октомври. Седмица преди това е имало подготовка, а през октомври общо девет дни е извършвана експедиция на вече добит и преработен материал.

В този период не са извършвани взривни дейности. Експертите са констатирали, че концесионерът изпълнява даденото от РИОСВ-Пловдив през юли тази година предписание за оросяване при възобновяване на добивната дейност, който е с постоянен срок за изпълнение.

Към момента на проверката пътищата в базата и пътят от изхода й до включването му в републиканския път Белащица-Гълъбово са омокрени. Оросителната инсталация към транспортните ленти работи, като е осигурена вода към системата.

Жители на пловдивско село протестират срещу отварянето на кариера

Транспортните средства, с които се изнася преработеният материал са покрити с платнища. Концесия за добив на строителни материали - мрамор от находище "Белащица-юг" е за 25 години и той изтича в началото на февруари 2022 година.

Работата на кариерата беше спряна след акт на Министъра на енергетиката за спиране концесионния договор, но с решение на Върховния административен съд от 10 юни този акт бе отменен, а дейността на дружеството - възобновена.
БТА