район Северен
район Северен / район Северен

Опасни детски съоръжения на територията на „Северен”  отидоха в историята при акция на районната администрация. 

От площадката за отдих, находяща се южно от жилищния блок на ул.”Борба” №23-33, бяха премахнати стари и метални детски игрушки, както и съоръжения, ползвани за простори. Теренът беше почистен от стари пейки, изградени от базалтови плочи, както и няколко опасни и неизползваеми бетонни съоръжения, вкопани в земята. Предвижда се площадката да бъде възстановена и облагородена, съобщи кметът на района Ральо Ралев.

Акцията по премахване на опасни стари метални съоръжения продължи и на терена, намиращ се западно от  ул.”Колю Фичето” №1-7. Мястото вече е почистена, предстои да бъде залесено.